تا زدن ایران مقابله تروریسم اخبار سیاسی و اجتماعی

تا زدن: ایران مقابله تروریسم اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی حمله موشکی کشور عزیزمان ایران علیه داعش نشاندهنده اراده جهت مقابله با تروریسم است / بعیدی نژاد

سفیر کشور عزیزمان ایران در انگلستان گفت:حمله موشکی کشور عزیزمان ایران علیه داعش نمایانگر اراده کشور عزیزمان ایران جهت مقابله با تروریسم است.

حمله موشکی کشور عزیزمان ایران علیه داعش نشاندهنده اراده جهت مقابله با تروریسم است / بعیدی نژاد

بعیدی نژاد:حمله موشکی کشور عزیزمان ایران علیه داعش نشاندهنده اراده جهت مقابله با تروریسم است

عبارات مهم : ایران

سفیر کشور عزیزمان ایران در انگلستان گفت:حمله موشکی کشور عزیزمان ایران علیه داعش نمایانگر اراده کشور عزیزمان ایران جهت مقابله با تروریسم است.

به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد در توییت خود نوشت:حمله موشکی کشور عزیزمان ایران علیه پایگاه نظامی داعش اراده و ظرفیت کشور عزیزمان ایران جهت مقابله با تروریسم و تهدیدات امنیتی را به نمایش گذارد.

حمله موشکی کشور عزیزمان ایران علیه داعش نشاندهنده اراده جهت مقابله با تروریسم است / بعیدی نژاد

واژه های کلیدی: ایران | مقابله | تروریسم | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs